Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Rusmidler

Rusmiddelpolitik for Lindevangskolen​

Formål

Formålet med rusmiddelpolitikken er, at der på Lindevangskolen arbejdes målrettet med at fremme elevernes viden og bevidsthed om rusmidler, at skolen medvirker til at gøre det socialt acceptabelt at sige nej til rusmidler, samt at skolen medvirker til at udskyde debutalderen for rusmidler som tobak og alkohol.

På Lindevangskolen bliver rusmidler inddraget i flere fag, således at eleverne også får mulighed for i den almindelige undervisning at få viden og indsigt omkring rusmidler.

Rusmiddelpolitikken omhandler alkohol, tobak, hash og andre euforiserende stoffer.

Regler

På Lindevangskolen accepterer vi ikke rusmidler af nogen art i elevernes dagligdag.

Det betyder, at skolens elever ikke må ryge, indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolemæssige sammenhænge.

Har skolen mistanke om, at en elev er ude i et misbrug, vil forældrene blive kontaktet.

I tilfælde af et konstateret misbrugsproblem hos en elev henvises familien til Familierådgivningen eller kommunens rusmiddelkonsulent.

 

Undervisningen

Rusmiddelundervisningen er en del af undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i hele skoleforløbet. Det er den enkelte lærers og klasseteamets ansvar, at der gennemføres en relevant undervisning inden for området.

I 6. til 9. klasse intensiveres undervisningen og forældrene kan inddrages i forebyggelsen. Dette sker dels på forældremøder og/eller på et fælles arrangement om rusmidler for elever/forældre i udskolingen.

For eksempel kan nedenstående personkreds inviteres til forældremøder eller særarrangementer:

-         Kommunens SSP-konsulenter .

-         Rusmiddelkonsulenten

-         Politiet

-         Tidligere misbrugere eller kriminelle

 

Forældresamarbejde

Lindevangskolen ønsker at skabe et stærkt og forpligtigende forældresamarbejde omkring oplysning om rusmidler og forebyggelsen af misbrugsproblemer. Det er skolens forventning, at forældrene indgår aktivt og positivt i dette arbejde, og at de indgår i udarbejdelsen af fælles aftaler for de enkelte klasser.

Forankring, formidling og evaluering

Det er skolens ledelse, der har det overordnede ansvarlig for rusmiddelpolitikken, og som sikrer en løbende evaluering.