Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Skolestart hos os

At begynde i SFO og skole betyder store forandringer for både børn og forældre. Det er begyndelsen på en periode, hvor børnenes verden bliver udvidet. Hvor det at danne nye venskaber og lære nye ting om sig selv og andre, optager en stor del af børnenes tid. Denne forandring skal børnene opleve som positiv, spændende og udfordrende. Vores opgave er, at det foregår i trygge rammer med engagerede voksne der formår at se tingene i børnehøjde, og at vi i fællesskab får afdækket børnenes skoleparathed.

Vores erfaring er, at I som forældre også er medvirkende til at skolestarten opleves som en positiv udfordring for jeres børn. Det er af stor vigtighed at I, i tiden inden skole- og SFO start, er med til at ruste jeres børn til den nye dagligdag. Dette kan gøres på mange forskellige måder, og i denne lille pjece vil vi komme ind på nogle grundlæggende opgaver, I som forældre kan udfordre jeres børn med i månederne inden skolestart.

Det vil være en hjælp for dit barn, i mødet med skolen, hvis det har været vant til at have en vis mængde pligter derhjemme. Det giver selvtillid, at kunne håndtere sin egen dagligdag i et rimeligt omfang. Et barn, der er vant til en passende balance imellem, at skulle klare sig selv og få hjælp til det der ikke kan klares endnu, vil kunne bringe sine vaner med sig hen i skolen. Barnet vil dermed være i stand til selv at tage sig af det som det kan magte, og bede om hjælp til resten.

Hvis dit barn er god til at sørge for sig selv, vil det også lettere kunne finde ud af at sørge for andre. Barnet har lært sin lille del af verden at kende og mestrer den i så stort et omfang, at de kan færdes rimelig trygt i den, uden altid at skulle have en voksne i hånden. Det vil sandsynligvis være selvstændigt og nysgerrigt, både praktisk og intellektuelt, og det vil være de bedste forudsætninger for en god skolestart.

Se denne video om start i SFO på Lindevangskolen.

 

Vi vil i det efterfølgende nævne nogle af de forudsætninger som vil hjælpe barnet til en god begyndelse på et godt skole/SFO liv.

De personlige forudsætninger, barnet forventes at kunne:

 • Have så meget selvværd og tro på egne evner at barnet tror på, at det kan lære noget nyt.

 • Være nysgerrig, have gåpåmod og kunne bruge sine erfaringer.

 • Kunne koncentrere sig i kortere tid om både selvvalgte og tvungne aktiviteter.

 • Kende sit fulde navn og vise interesser for egne familieforhold.

 • Kunne give udtryk for og udsætte egne følelser, behov og ønsker.

 • Kunne sige til og fra, samt bede om hjælp når det har brug for det.
   

I som forældre kan understøtte udviklingen ved at

 • Støtte og anerkende barnet når det magter opgaverne.

 • Give barnet opgaver i hjemmet, dækker bord, rydde op, deltage i madlavningen osv.

 • Give barnet indtryk af, at det bliver taget alvorligt.

 • Give barnet almen viden, tale med barnet om begivenheder og oplevelser.
   

Sociale forudsætninger, barnet forventes at kunne

 • Have en vis robusthed, kunne samarbejde og gøre sig gældende i en gruppe.

 • I et vist omfang kunne aflæse andres reaktioner og tage hensyn til andre.

 • Have forståelse af at være en del af en helhed.

 • Have forståelse for andres behov.

 • Selv kunne klare små konflikter.

 • Kunne overholde regler i spil og leg.

 • Kunne vente på tur.

 • Have en forståelse for, hvordan dets egne handlinger virker på andre.

 

I som forældre kan understøtte udviklingen ved at

 • Lade barnet lege med andre børn, f.eks. invitere kammerater hjem.

 • Spille spil med barnet / flere børn i en gruppe, også lade barnet tabe i spil.

 • Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn, evt. sport, dans etc.

 • Træne barnet i at være en del af en gruppe og kunne vente på tur.
   

Motorik og selvhjulpenhed, barnet forventes at kunne

 • Kunne kaste og gribe en bold, kunne hinke, stå på et ben, rulle og slå kolbøtter.

 • Kunne klare af- og påklædning og selv kunne vurdere påklædning efter vejret.

 • Selv kunne klare toiletbesøg.

 • Kunne holde på en blyant, kunne klippe, lade barnet bruge pensler, farver m.m.

 • Kunne skrive sit eget navn og er påbegyndt skribleskrivning.

 • Kunne genkende egne ting og holde styr på dem.

 

I som forældre kan understøtte udviklingen ved at

 • Give barnet legemuligheder der stiller krav til kropslig udfoldelse.

 • Give tid og mulighed for at barnet øver sig med af- og påklædning.

 • Lade barnet selv gøre så meget som muligt.

 • Give mulighed for aktiviteter, der understøtter barnets interesse for tegning, skrivning og lign.

 

Sproglige færdigheder, barnet forventes at kunne

 • Kunne forstå mere end én information i samme besked.

 • Kunne udtrykke sig forståeligt.

 • Kunne forstå en kollektiv besked.

 • Have interesse for tegn og bogstaver.

 • Kunne deltage i en samtale om enkle forhold.

 

I som forældre kan understøtte udviklingen ved at

 • Synge sammen med barnet.

 • Læse for barnet og lade det genfortælle hvad det har hørt.

 • Læse rim og remser, leg med ord og bogstaver.

 • Lade barnet fortælle om sine oplevelser.
   

Afslutningsvis vil vi nævne

Som forældre venter der også en lidt anderledes dagligdag, når man bliver til en familie med et skolebarn. Det kan opleves som en stor omvæltning, men det er vores erfaring, at hvis jeres barn er skoleparat, møder de den nye hverdag med nysgerrighed og gåpåmod. Det er jeres opgave som forældre, at sørge for at jeres barn er undervisnings parat, hvilket I bl.a. kan støtte op om med følgende tiltag:

 • Jeres barn skal være udhvilet, når det møder i skolen

 •  Jeres barn skal have spist morgenmad.

 • Holde jer orienteret om klassens gøren og laden, dette via forældre Intra.

 • Hjælpe barnet med lektier.

 • Hjælpe barnet med at holde orden i penalhus og skoletaske, samt sørge for at disse er medbragt hver dag.

 • Lade barnet deltage i fælles fødselsdage, klassefester samt andre arrangementer som måtte være i løbet af et skoleår. Dette for at støtte op om det sociale fællesskab i klassen. 

Dokumenter

Præsentation - indskrivningsaften 2021.pdf

Shape Created with Sketch.