Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

SFO - de kreative værksteder

De kreative værksteder

I krea-værkstedet ønsker vi at skabe et rum, hvor der er plads til fordybelse samt tilbyde både proces orienterede og produkt orienterede aktiviteter.

Den produktorienterede proces kan give børnene en følelse af at kunne og bringe produktet med hjem. I den procesorienterede aktivitet giver vi børnene mulighed for, at de kan udvikle deres kreativitet og finde modet til at kaste sig ud i ting, de ikke har prøvet før.

Fordybelsen i Krea giver samtidig mulighed for at skabe nye relationer på tværs af alder og køn. Vi vil løbende gennem året lave traditionsbundne aktiviteter. Her tænker vi på påske, jul, Halloween osv. samt lave længerevarende projekter alt efter hvad der rører sig blandt børnene, årstidernes skiften m.m.

Via vores månedsplanlægning sikrer vi at kunne tilbyde aktiviteter til alle aldersgrupper, samtidig med, at vi vil prioritere et forholdsmæssigt ”frit ” tilgængeligt værksted for alle.