Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Trafikpolitik

 

            Trafikpolitik for Lindevangskolen
      P.G.Ramms Allé 26, 2000 Frederiksberg

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Lindevangskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Mindre morgenmylder

Lindevangskolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Lindevangskolen opfordrer til, at de elever der bliver kørt i skole bliver sat af, således at de ikke er til gene for de elever der cykler og går i skole

 • Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.
 • Klassens lærere kan invitere færdselskontaktlæreren og evt. en repræsentant fra færdselspolitiet, der kan forklare hvordan forældrene kan understøtte skolepatruljernes arbejde og

skabe større sikkerhed.

Fra august

Skolens ledelse, personalet, færdselskontantlæreren, skolebestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassens lærere

Lavere hastighed på skolevejen

Lindevangskolen appellerer til forældre og lærere om at overholde fartgrænsen og den almindelige skiltning.

 • Mails via ForældreIntra
 • Ved personale- og forældremøder.
 • Meddelelse i nyhedsbreve og på skolens hjemmeside.

Fra august

Skolens ledelse, færdselskontaktlæreren, Lærerne

 

 

 

 

 

 

Til og fra skole

Lindevangskolen anbefaler generelt, at eleverne går eller cykler til skole. Sidstnævnte skal først indføres, når eleverne er gamle nok til at overskue trafikken (10-12 år). Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en

forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen!

 

 

Cykelhjelme

Lindevangskolen opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm.

Fra august

Færdselskontaktlæreren og klassens lærere

Parkering af cykler.

Cykler skal parkeres i de dertil indrettede cykelholdere, som er placerede til venstre for

hovedindgangen(ud mod P.G.Ramms Allé) og bag Glashuset.

Fra august

Skolens ledelse, serviceleder, færdselskontaktlærer,

øvrige personale

Skolepatrulje, praktisk organisering

Skolepatruljerne rekrutteres i foråret i 5. klasserne, og alt efter antal af interesserede og skoleskemaet i 6. klasse. På skolen er der tradition for, at mange elever fortsætter med at være skolepatrulje i flere skoleår.

Kontaktlæreren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med politiet.

Skolepatruljerne møder hver vagtmorgen kl. 7.45 ved SFO garderoben, hvor de iklæder sig udstyret.

Som hovedregel vil en af kontaktlærerne være tilstede og hjælpe og støtte skolepatruljerne. Skolepatruljen står ved indkørslen fra Dalgas Boulevard til Ewaldsensvej.

Fra maj 2009

Færdselskontaktlærer

Skolepatrulje, opbakning og belønning

Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger. Opbakning i klasserne, på personalemøder og til forældremøder.

Hvert år modtager skolepatruljerne belønning for deres arbejde i form af en biograftur og en Tivolitur.

Fra august

 

 

 

 

Da det er frivilligt arbejde, kan patruljerne melde fra, hvis de skulle ønske det.

Nye skolepatruljer uddannes slut 5.klasse eller begyndelsen af 6. klasse ved politiets skolepatruljekursus på Nordstrand.

 

 

Skolens ledelse

På cykeltur med skolen

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle skal elever køre med cykelhjelm og lærerne opfordres også til at bære cykelhjelm.

Fra august og løbende før cykeludflugter.

Klassens lærere

På tur med skolen i øvrigt

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

- Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Fra august og løbende før ture

Klassens lærere

Cykellygter i den mørke tid.

I de mørke perioder (efterår/vinter) sætter vi fokus på lygter og reflekser. Emnet tages op hvert år og forældrene bliver mindet om dette på forældreintra.

Fra august

Færdselskontaktlæreren i samarbejde med klassens lærere.

UNDERVISNING

Lindevangskolen vil stræbe imod at gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet.

- Lindevangskolen skal have en undervisningsplan for alle klassetrin – også for de

Fra august

Klassens lærere og færdselskontaktlæreren.

 

 

 

store. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

 • Yngste klasser: Rollen som fodgænger
 • Mellemtrinnet: Cyklen
 • Ældste klasser: Repetition og attituder samt holdninger diskuteres. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra

fester osv.

 

 

Materialer til færdselsundervisning

Lindevangskolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen.

- Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere. Det kan ske ved en udstilling, ved indlæg på lærermøde eller via personaleintra.

Fra jun.

- løbende hvert forår

Færdselskontaktlæreren

Planlægning af undervisning

Lærerne skal planlægge færdselsundervisning. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen.

 • Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.
 • Lærerne kan i deres årsplaner redegøre for, hvordan de inddrager færdsel i deres undervisning. Det skal fremgå, hvordan forældrene skal inddrages (orienteres, inviteres,

engageres, interviewes, opfordres m.m.).

Fra maj/juni

- løbende hvert forår

Klassens lærere.

Gæster i undervisningen

Lindevangskolen opfordrer klassens lærere til at invitere gæster til undervisningen.

 • Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det er muligt.
 • Trafikinformatører kan inviteres til at deltage i undervisningen på de ældste klassetrin.

Fra august

Klassens lærere træffer en aftale med gæsten.

Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.

- Hvert år i maj måned orienterer kontaktlæreren om færdselsundervisning til skolens lærere og

pædagoger: Formål, trinmål, gamle og nye materialer osv.

Fra august

Færdselskontaktlæreren

 

 

 

 • Lærerne har ansvar for at planlægge undervisningen i klassen. Det sker i samarbejde med færdselskontaktlæreren og klassens andre lærere.
 • Kontaktlæreren vejleder lærerne i 6. klasse til forberedelse og afvikling af cyklistprøven.
 • Kontaktlæreren deltager i skolebestyrelsens møder, når der er relevante emner på dagsordenen.
 • Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden, sørger den afgående for at overdrage materialer og oplysninger til den nye kollega. Kontaktlæreren opfordres til at

tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.

 

 

Ressourcer til færdselsundervisningen

Lindevangskolen har to færdselskontaktlærere, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres.

 • skolen sikrer årligt, et tilstrækkeligt antal timer til kontaktlærerne. Opgavens indhold præciseres.
 • Ved ny kontaktlærer afsætter skolen midler til at deltage på et af Rådet for Større Færdselssikkerheds kurser for færdselskontaktlærere.
 • Vi afsætter midler til, at færdselskontaktlærerne med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Rådet for Større Færdselssikkerheds kurser om

færdselspædagogik.

Fra august - løbende

Skolelederen og skolebestyrelsen

ROLLEMODELLER

Lindevangskolen vil arbejde for, at lærere, pædagoger og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Skolens ansatte:

 • sikker kørsel
 • cykelhjelm
 • P-pladsen

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

- Biler skal parkeres på P-pladserne.

Fra august - løbende

Skolelederen.

 

 

 

- På cykelture med elever, bør lærerne bruge cykelhjelm.

 

 

Forældrene:

 • fart
 • seler
 • afsætning
 • skolepatrulje
 • På forældremøder indgår skolen i en dialog om forældrenes ansvar og rolle som ’det gode

eksempel’.

 • Færdselskontaktlæreren kan inviteres til møderne på de yngste klassetrin.
 • Skolen vil fra tid til anden lave kampagner, der

gør opmærksom på problemerne. Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.

Fra august

Færdselskontaktlæreren og de enkelte lærere

Skolens ældste elever:

 • store og små sammen
 • forbilleder
 • bliv skolepatrulje

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever.

- Vi opfordrer ansvarsfulde elever til at bliver skolepatrulje.

Fra august

Lærerne og færdselskontaktlæreren

SAMARBEJDE

Lindevangskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.

Emne

Handling

Tidsfrist

Ansvarlig

Forældrene

Undervisningen i færdsel på Lindevangskolen bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

- Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at gå og at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.

Fra august - løbende ved skolestart

Lærerne

Politiet

Lindevangskolen har en ’fast’ betjent, som deltager i samarbejdet og i undervisningen.

 • Så vidt muligt, deltager betjenten i undervisningen i:
  • 0. kl. (gå-prøve)
  • 6. kl. (cyklistprøven)

 

 • Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret. De enkelte lærere følger selv op med konkrete aftaler.

Fra august

Færdselskontaktlæreren

 

 

 

 • Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk introduktion til skolen.
 • Politikredsen afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.

Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed.

 • Skolens ledelse kan tage kontakt til politiet eller Vej og Park for en revurdering af skolevejene. Her drøftes også andre relevante

sager. Færdselskontaktlæreren inviteres.

 

 

 

 

 

 

 

Skolens ledelse

Trafikinformatørerne

Lindevangskolen kan benytte de tilbud, der er i området om at bruge en trafikinformatør i undervisningen af de ældste klassetrin.

- Færdselskontaktlæreren minder kommende lærere om muligheden. Lærerne indgår den konkrete aftale.

Fra august – løbende

Færdselskontaktlæreren

 

                                                                                                             Godkendt i skolebestyrelsen
                                                                                                                      23. januar 2017.