Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

SFO - praktiske informationer

Vores daglige åbningstid på skoledage

  • Kl. 06.45 - 8.00 på Grenen
  • Kl. 13.05/13.50 til 17.00 - fredage dog til kl. 16.30

I ferier og skolefridage
På skolefridage har vi åbent mandag til torsdag fra 6.45 til 17.00 fredage kun til 16.30

SFO Lindetræet har i 2023 lukket i ugerne 27, 28 og 29
Nødpasning arrangeres i kommunen.
Ellers er åbningstiden som ovenstående.

På skolefridage skal alle børn være i SFO’en senest kl.9.30.

SFO Lindetræet har lukket følgende dage i skoleåret 2023- 2024.

           -    23 december2023 til 1 januar 2023
           -    25., 26. og 27. marts (der er nødpasning på en SFO i kommunen) 
           -      8. og 9. maj (kr. Himmel fart)
           -   20. maj - 2. pinsedag
           -     5. juni - Grundlovsdag
          -      SFO Lindetræet har i 2024 lukket i ugerne 28, 29, 30 og 31

 Nødpasningen arrangeres fælles i kommunen. 

Praktiske oplysninger

SFO Lindetræet modtager børn, som skal gå på Lindevangskolen. Når dit barn starter i skole i august måned, kan barnet starte allerede 1. maj i SFO.
Børnene kan gå i SFO til og med 30. april i 3. klasse.
I denne folder får I en masse nyttige oplysninger om Lindetræets principper og retningslinjer.
Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte personalet

 

IND- OG UDMELDELSE

Når børnene bliver meldt ind, skal I udfylde et stamkort i Tabulex.  Oplysningerne er vores livline til jer som forældre. Det sikrer, at vi kan tage hensyn til eventuelle særlige forhold der gælder for jeres barn, f.eks. allergi. Oplysningerne gør os, som personale, i stand til at reagere både hurtigt og korrekt, hvis barnet bliver syg eller uheldet er ude, og vi derfor hurtigt skal have fat i jer.

Husk, at give besked, via Tabulex, hvis I får nyt telefonnummer – både mobil og arbejde, ny adresse m.v. så vi altid kan få fat på jer.

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden og sker via Frederiksberg Kommunes hjemmeside, pladsanvisningen.
Vær opmærksom på, at udmeldelser sker via NEM ID.

Skal barnet overflyttes til anden SFO i Frederiksberg Kommune, skal der udfyldes en overflytningsblanket.

MOBILTELEFONER
Mobiltelefoner skal være i skoletasker og på lydløs i SFO-tid ifølge beslutning i skolebestyrelsen. 
Mobiltelefoner må bruges i SFO-tid efter aftale med en ansat. 

FERIER OG FRIDAGE

Hvis barnet ikke kommer i SFO på grund af ferie og fridage, skal I tilmelde og afmelde jer på Tabulex. I kan indsætte fridage for længere perioder af gangen, i forbindelse med skoleferien skal det gøres ca. 1 ½ måned før ferien afholdes.

 

KONTROLLERET FREMMØDE

På SFO Lindetræet er der kontrolleret fremmøde for alle børn. Det betyder, at børnene selv skal tjekke ind på Tabulex når de kommer fra skole. De børn der ikke møder op skal vi ”finde”, og vi vil kontakte jer for, at høre om I holder fri, er syge eller andet. Det er vigtigt, at give besked, via Tabulex, hvis jeres barn er fraværende på dagen.

Det er frivilligt, at benytte SFO om morgenen og på dette tidspunkt kontrollerer vi ikke fremmødet.

 

MAD PÅ SFO LINDETRÆET
Der er tilbud om morgenmad hver dag

Fra kl. 06.45 til kl. 07.30:

  • Havregryn, cornflakes eller havregrød
  • Mælk eller te og engang imellem serveres varme boller!

Bemærk venligst, at børnene enten skal have spist hjemmefra - eller indtage SFO’ens morgenmad, børnene må ikke medbringe egen morgenmad.

 

PÅKLÆDNING

Børn er aktive, og de har brug for at kunne røre sig og få frisk luft hver dag. Derfor er det vigtigt, at børnene har mulighed for at komme ud uanset vejret. Sørg for, at der altid er tøj efter årstiden på barnets knage.

Vores legeplads og hele området i skolehaven er steder, hvor man nemt kan blive meget mudret, og mange børn synes, det er skønt at ”vælte sig rundt” – derfor sætter både børnene og vi pris på overtøj, der må blive beskidt.

Skiftetøj har vi ikke…!!! Hvert barn modtager et net og en knage ved eget klasselokale, hvor I har mulighed for at lægge et mindre udvalg af skiftetøj.

Hvis der ikke ligger skiftetøj vil vi se os nødsaget til, at ringe efter jer.

Om vinteren 
Sørg for, at der er overtræksbukser, varmt tøj, hue, og vanter.

Om sommeren 
Badetøj, håndklæde og en solcreme!

Det er en fordel, at have sutsko på inden døre i vinterperioden, idet vi har et stort område børnene kan bevæge sig på. Mange går ud og ind af skolen med våde sko og det er en god ide, at sutskoene har faste såler som ikke er modtagelige for vand, f.eks. et par gamle sandaler eller indendørs gummisko.

 

SYGE BØRN

Skulle jeres barn blive sygt, skavi have besked via Tabulex. Vi vil også gerne vide, hvad barnet fejler så vi kan tage vores forholdsregler.

Vi modtager ikke syge børn på SFO Lindetræet.
Man er syg, når man ikke kan deltage i SFO Lindetræets hverdag, eks. tage med på tur eller opholde sig på ude på grund af hoste eller lignende.

 

FORÆLDREKONTAKT - DAGLIGT

Vi oplever, at den daglige kontakt er vigtig, selvom både I og vi kan have travlt i hverdagen. Skulle der ske noget i barnets hjemmeliv som kan påvirke dem i det daglige, vil vi meget gerne høre om det. Dette for, at kunne hjælpe barnet, som kan være mere ked af det end han / hun plejer, eller de er gladere end de plejer.

Måske skal vi vise mere hensyn, mere omsorg eller måske skal vi juble, vi vil bare gerne kunne gøre det sammen med barnet!

Skulle der opstå et behov for en snak om jeres barn, vil det være muligt, at aftale et tidspunkt med os. Vi gør jer opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at tale om alvorlige ting blandt børnene på afdelingen, og derfor opfordrer vi jer til, at lave en aftale med os så vi har mulighed for, at gå fra til et andet lokale. Akuttetilfælde taler vi naturligvis om med det samme.

 

GODE VANER - OPRYDNING

Når I henter jeres børn bedes I huske dem på, at de skal rydde op når de forlader noget legetøj, eller I kan hjælpe dem med, at lave en aftale om, at andre børn overtager legen og dermed oprydningen…!

I bedes ligeledes opfordre børnene til, at samle deres sutsko og vanter m.m. op fra gulvet omkring deres knager udenfor eget klasselokale inden I går hjem.

 

AFHENTNING

Når børnene skal hjem, skal I/de huske, at sige farvel til én af de voksne på egen afdeling. Det er også vigtigt, at tjekke ud af Tabulex når I går hjem.

I bedes venligst notére i Tabulex, hvis barnet skal:

  • Deltage i klassefødselsdage, har legeaftaler i trivselsgrupper m.m.
  • Gå selv
  • Hentes af en anden person, end jer selv
  • Følges med et andet barn hjem
  • Børn ikke får lov til at gå, uden vi er informeret fra forældrene.

Lindetræet er en stor SFO med et fantastisk udeareal samt lokaler vi kan bruge på skolen, f.eks. gymnastiksale, bibliotek og sløjd. Derfor er det vigtigt, at I som forældre beregner lidt ekstra tid når I skal hente jeres børn, da de har mange valg-muligheder.

Vi vil opfordre jer til, at hente børnene i de værksteder, hvor de opholder sig – børnene vil ofte gerne vise, hvad de er i gang med.

 

MEDBRAGT LEGETØJ  
                    
Hvis dit barn har legetøj, mobiltelefon, løbehjul, gameboy, smykker eller andet med hjemmefra, gør vi opmærksom på, at Lindetræet ikke påtager sig ansvaret for evt. bortkomne ting. SFO Lindetræet har ingen forsikring som kan dække eventuelle forsvundne ejendele. Vi gør ligeledes opmærksom på, at løbehjul skal sættes i cykelstativerne og ikke på gangene omkring klasseværelserne.

Vi erstatter ikke bortkommet eller ødelagt legetøj, og vi bruger heller ikke tid på, at lede efter det. Det er jeres ansvar som forældre, at vurdere om jeres barn er i stand til selv, at passe på de ting de medbringer på SFO’en. 

 

SPORT OG BEVÆGELSE

SFO Lindetræet er i 2010 blevet certificeret Idræts SFO.
Alle medarbejdere er uddannet af konsulenter fra Danmarks Idrætsforbund og KOSMOS.

Det har den betydning, at SFO Lindetræet dagligt arbejder med pædagogisk idræt og har fokus på den fysiske aktivitet med hovedvægt på leg, bevægelse og idræt.

Personalegruppen planlægger kortere og længere bevægelsesaktiviteter, som beskrives og justeres efter børnegruppens formåen og det specifikke indsatsområde man ønsker, at udvikle i netop det forløb.

Vores opgave er, at få motiveret og involveret alle børn, også dem som ikke umiddelbart bliver tiltrukket af de mere konkurrenceprægede bevægelsestilbud.

Indskolingen
SFO Lindetræet samarbejder med Lindevangskolen omkring vores indskoling.
Pædagogerne i de enkelte teams deltager både i den faglige samt understøttende undervisning. Pædagogerne har ligeledes fokus på klassens trivsel,  samt det enkelte barns sociale og personlige udvikling.

Der er to pædagoger i hver børnehaveklasse, én pædagog i hver 1., 2. samt 3. klasse.
Det er individuelt, hvilke dage pædagogerne læser timer i de enkelte klasser.
Den struktur der p.t. er på Lindetræet bevirker, at når børnene går i henholdsvis A, B, C, D eller E klassen hører de til en bestemt afdeling. Derved opnår vi, at de pædagoger som deltager i undervisningen i de enkelte klasser ligeledes er tilknyttet børnene på afdelingerne i eftermiddagstimerne. Dette er medvirkende til, at der opstår en tydelig helhed i børnenes hverdag mellem skole og fritidsdelen, hvor der udveksles erfaringer og vigtige informationer omkring børnenes kompetencer, trivsel og udvikling

Vores erfaring er, at børnene føler stor tryghed når det er de samme voksne som er omkring dem i hele deres dagligdag.

Det er skole- og SFO ledelsen der hvert år vurderer, hvordan ressourcerne fordeles i klasserne ud fra teamets betragtninger.
 

START I KLUB FOR 3. KLASSE

Når jeres barn skal starte i klub kan I vælge, hvilken klub I ønsker.
I vil kunne besøge klubberne, og I vil modtage en reminder via Intra fra Frederiksberg kommune, når tiden nærmer sig.

Derefter vil I modtage et brev om optagelse og jeres barn vil herefter automatisk bliver udmeldt af SFO Lindetræet. Der findes mere information om overgang fra SFO til klub både på vores og Cassiopeias hjemmeside.