Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Sundhedspleje

Kontakt

Sundhedsplejerske:
Anne Mette Palmgreen
træffes tirsdag & fredag
Anpa01@frederiksberg.dk
mobilnr. 28981106

Jeanette Steffin
træffes mandag & torsdag 
jela11@frederiksberg.dk
mobilnr. 28981206

 

Sundhedsplejerskens arbejde på skoleområdet

Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i 0. klasse, 1. klasse, 4. klasse, 7. klasse og 9. klasse. Vi taler med børnene om sundhed og trivsel.  Eleven bliver i løbet af sin skoletid høre- og synstestet, samt vejet og højdemålt. I samarbejde med jer forældre foretager vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel.
Vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold og evt. henvise til en anden faggruppe.

I 0. klasse vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale hos sundhedsplejersken sammen.
På de øvrige klassetrin vil eleverne komme enkeltvis eller i grupper uden forældre.

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner på øvrige klassetrin. Undervisningen kan f.eks. tage udgangspunkt i emner som venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, hygiejne rygning, alkohol m.v.

Har I eller jeres barn brug for at tale om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre-  og synstest, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Undersøgelser og samtaler med barnet gennem hele skoletiden, er et tilbud der forudsætter forældrenes samtykke, som gives via sundhedsvejen.dk.

Sundhedsplejersken drøfter sundhedsmæssige forhold af betydning for elevernes skolegang med klasselæreren og samarbejder med skolens lærere, pædagoger, psykolog, talepædagog og tandlæge. Drøftelser vedrørende det enkelte barn sker med samtykke fra forældrene.

 

Find kontaktoplysninger til sundhedsplejersken på jeres skole på Aula eller intra.