Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Værdigrundlag for Lindevangskolen

 

Dannelse 

 • At der arbejdes bevidst med god kommunikation skole/SFO og hjem imellem. 

 • At det at være ansat eller barn på Lindevangskolen forudsætter at man er en god rollemodel for andre. 

 • At der på alle årgange arbejdes med at udvikle accept af hinandens forskellighed 

 • At der bevidst arbejdes med at kvalificere børnene til at kunne begå sig i samfundets forskellige arenaer  

 •  At der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang ved bl.a. klassemøder 

Fælles for Lindevang er: 

 • At der arbejdes bevidst med demokrati i forhold til barnets formåen 

 • At der arbejdes bevidst med at børnene lærer at respektere hinandens synspunkter og holdninger. 

 • At børn og medarbejder er velforberedte til den enkelte dag 

 • At der afsættes tid til elevrådsarbejdet på alle årgange 

Trivsel 

 • At der er fokus på gode arbejdsvilkår for børn og medarbejder 

 • At der er fokus på arbejdsglæde for børn og medarbejder 

 • At skolebestyrelsen deltager aktivt i forældrearrangementer for hele skolen 

 • At SFO i majperioden sætter børnenes skoletrivsel i højsæde 

 • At der er fokus både i skole og SFO for det enkelte barn glæde ved at være på Lindevangskolen 

Fælles for Lindevang er: 

 • At der arbejdes bevidst efter anti-mobbe strategien 

 • At der på de yngste årgange arbejdes bevidst med klassemøder, sociale kompetencer og medbestemmelse 

 • At der på mellemtrin og overbygning arbejdes bevidst med medbestemmelse, demokrati og rummelighed 

 • At der fra børnehaveklasse og min. til og med 4/5 klasse er trivselsgrupper med forældre. 

 • At der er fællessamling i aula for indskoling, mellemtrin og udskoling efter behov 

 • At der holdes fast i nogle tilbagevendende traditioner, f.eks. forårskoncert, motionsdag. 

 • At der arbejdes bevidst med god skole på alle årgange 

Faglighed 

 • At børnene tager medansvar for undervisningen ved at deltage aktivt og ved god forberedelse 

 • At ledelsen afsætter tid til uddannelse af medarbejder for at øge deres faglighed i det omfang det er muligt. 

 • At der arbejdes i fagteam/værkstedteam og årgangsteam hvor udvikling for det enkelte område sættes i fokus 

 • At der arbejdes både med det fag faglige og det kreative for alle klasser 

 • At forældre støtter deres barn i at være klar til skole/SFO dagen  

 • At SFO arbejder i maj perioden med at gøre børnene klar til skolen 

 • At de kreativ fag spiller en vigtig rolle undervisningen  

 • At medarbejderne følger godt med fagligt og pædagogisk 

Fælles for Lindevang er: 

 • At der på alle klassetrin arbejdes med cooperativ learning og læringsstile i forhold til børnenes behov. 

 • At vi har handleplaner for enkelte fagområder som dansk og matematik 

 • At der arbejdes med at binde teori og praksis sammen 

 • At der på årgangen og i SFO arbejdes bevidst med de faglige mål /budget mål som er udstukket af B&U 

 • At vi bruger specialundervisningen og tilpasser den til det enkelte barns behov 

Fællesskab 

 • At skolebestyrelsen aktivt deltage i at skabe rum for fællesskab blandt børn, forældre og medarbejder 

 • At medarbejder forsøger at skabe fællesskab på klasse, årgang eller spor for børnene.  

 • At forældre støtter barnet i at være en del af fællesskabet 

 • At medarbejderne viser medansvar og loyalitet over for de fælles beslutninger. 

 • At medarbejderne har medindflydelse på egen arbejdssituation 

Fælles for Lindevang er: 

 • At skole og SFO laver forskellige aktiviteter enten for alle årgang eller dele af en skolen 

 • At der foregår fælles traditioner for hele skolen, for SFO’en og indskoling, mellemtrin og udskoling 

 • At forældrene deltager aktivt i samarbejdet 

 • At vi afholder flexuger. 

Man kan læse i de enkelte klassers årsplan, hvordan der arbejdes med de overstående punkter.