Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Mobilpolitik

Mobilpolitik på Lindevangskolen
Mobiltelefonen er et rigtig godt redskab for både underholdning og undervisning, og det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge mulighederne for læring og kommunikation.

Mobiltelefoner og mobile enheder, som eksempelvis smartwatches, der kan bruges som telefon, kan også misbruges, samt det kan være forstyrrende for elevernes mulighed for at fordybe sig i undervisning og leg.
Derfor er det nødvendigt med et sæt spilleregler for, hvordan mobiltelefoner og mobile enheder bruges i hverdagen, så alle kan være trygge og få en god skoledag.

Formålet med disse retningslinjer er:

  • At skabe fælles rammer for brug af mobile enheder
  • At give bedst mulige vilkår for uforstyrret undervisning
  • At skabe rammer for et fritidstilbud med plads til fællesskab, leg og læring
  • At undgå digital mobning

Undervisning og frikvarter i 0.-6. klassetrin
I 0.-6. klasse skal alle mobile enheder, inkl. smartwatches, afleveres ved første lektions start.
Disse udleveres ved skoledagens afslutning.
Læreren kan i en konkret lektion beslutte, at enhederne må/kan bruges i undervisningsøjemed.

Undervisning og frikvarter i 7.-9. klassetrin
I 7.-9. klassetrin skal mobiltelefoner og andre enheder opbevares slukket i tasken i timerne, men må bruges i pauserne da nogle fx. benytter deres telefon til betaling for frokost.
Smartwatches kan bæres, hvis notifikationer er slået fra.
Enhederne kan inddrages og afleveres på skolens kontor, såfremt dette ikke overholdes.
Læreren kan i en konkret lektion beslutte, at enhederne må/kan bruges i undervisningsøjemed.
Der kan evt. aftales samme ordning om aflevering af mobile enheder i skoletiden, som i 0.-6. klasse.

Kontakt til dit barn i skoletiden
Hvis forældre har et akut og tvingende behov for at nå deres barn i løbet af skoledagen, er de velkommen til at kontakte skolens kontor.
Forældre bedes undlade at kontakte deres barn via mobiltelefon/mobile enheder i SFO- og skoletid.
Børnene har brug for tid til fordybelse og leg, og når de er bange for at “misse” beskeder fra forældre/venner, bliver det forstyrrende for læring og nærvær.

SFO-tid
SFO’en er et vigtigt frirum med plads til børns fællesskaber, leg og udvikling, hvorfor mobile enheder først bruges til kommunikation eller spil efter aftale med pædagogerne.

SFO’en har opsynspligt og kan kun lade et barn forlade skolen, såfremt der er givet tilladelse fra forældrene via Tabulex eller opkald til SFO’en.
For at kunne opretholde ovenstående ansvar for jeres børn er det et krav, at SFO’en får besked direkte fra jer forældre og ikke igennem jeres børn.

Konflikter
Børn involveret i en konflikt med en lærer, pædagog eller (oftest) andre børn, kontakter sommetider en forældre i SFO- og skoletiden for trøst eller opbakning.
Det kan være svært at afvise sit ulykkelige barn, men det er altid at foretrække, at forældre opfordrer barnet til at henvende sig til en voksen på skolen i stedet for at forsøge at håndtere/løse problemet i telefonen.

Personalet vil til enhver tid hjælpe de involverede for bedst mulig håndtering af konflikten.
Det kan være svært for personalet at hjælpe, når der er indgriben fra en forældre i en telefon.
Forældrene kontaktes altid direkte, hvis der opstår en situation, hvor dette er nødvendigt.

Ekskursioner, lejrskole mv.
Ved lejrskoler, ekskursioner og lignende uden for skolen sætter lærere rammerne for brugen af mobile enheder.
Der vil ofte være aftalt tidspunkter, hvor børnene må ringe hjem eller bruge deres enheder.

Film og optagelser
Lovgivningen tillader ikke børn at optage andre børn på mobile enheder, selvom det pågældende barn har givet sit samtykke. Samtykke er kun gyldig, hvis barnet er over 15 år.
Brug af kamera, optagelse eller lignende må udelukkende finde sted med en lærers eller pædagogs tilladelse og under dennes opsyn og ansvar.

Mobning og chikane
Lindevangskolen opfordrer forældre til at bakke op om skolens indsats vedrørende digital mobning og chikane, hvor børnene undervises i både lovgivning og god takt og tone.
Løbende og opfølgende samtaler om god netadfærd med jeres børn er en essentiel vejledning hjemmefra.

Underretningspligt
Skolen har skærpet underretningspligt.
Bliver vi opmærksomme på, at børn deler ulovligt indhold, for eksempel af seksuel karakter, skal skolen underrette de sociale myndigheder og foretage politianmeldelse.

Erstatningsansvar
Det er altid på eget ansvar, hvis et barn medbringer mobiltelefon eller mobile enheder på skolen.

Skolen har ikke noget ansvar for tyveri, eller hvis en enhed går i stykker.