MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Førstehjælp

Lindevangskolens førstehjælpspolitik har til formål at sikre:

- at skolens lærere og pædagoger kan handle hensigtsmæssigt på et skadested herunder håndtere flere tilskadekomne og tage de nødvendige forhåndsregler for ikke selv at komme til skade samt at bruge førstehjælpens 4 hovedpunkter.

For at formålet kan opfyldes, skal det sikres, at skolens pædagoger og lærere bliver tilbudt undervisning i førstehjælp af en uddannet førstehjælpsinstruktør. 

Grundet corona-situationen er førstehjælpsundervisningen sat på pause på ubestemt tid.