Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Lindevangskolen logo
Mobil menu

Aktiviteter, mål og organisering

 "Udvalgte sager vi arbejder med" er et dynamisk dokument og ændres løbende. Hvis du synes typerne er lidt for små, kan du downloade dokumentet som pdf-fil i bunden af denne side. 

Elevdemokrati 1
Elevdemokrati 2

 

 

             

Aktivitet

Kompetenceområde

Kompetencemål

Periode/Dato

Tema

Færdighedsmål

Organisering

Bem.

 

Skoledebat

 

Demokratimål: at styrke skolens fællesskab ved at inddrage eleverne i det.

 

Dansk: Kommunikation

 

 

Dansk

Efter 2. klassetrin: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

 

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

 

3.9.2020

10.9.2020

17.9.2020

 

Trivsel:

At tale

At færdes

At holde orden

At lære

 

Dansk (dialog)

Efter 2. klassetrin:

Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.

 

 

Dansk (dialog)

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

 

 

Dansk (dialog)

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat.

 

 

Dansk (dialog)

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

 

 

I Aulaen – årgangene inviteres på skift.

 

 

Talerummet

 

Demokratimål: at give eleverne tro på at deres meninger betyder noget og redskaber til at udtrykke dem i praksis (politisk selvtillid)

 

Dansk: Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag:

Politik

 

 

Dansk

Efter 2. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

 

 

 

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

 

Dansk

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

 

Dansk

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

 

 

Samfundsfag

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

 

 

Trivsel

24.9.2020

 

Verdensmål 3 og 4.

 

Dansk (krop og drama)

Efter 2. klassetrin:

Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme.

OG

Eleven har viden om enkelt kropssprog.

 

 

 

 

Dansk (krop og drama)

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan forstå eget og andres kropssprog

OG

Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

 

 

Dansk (krop og drama)

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse.

OG

Eleven har viden om talerens virkemidler.

 

 

Dansk (krop og drama)

Efter 9. klassetrin

Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.

Og

Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.

 

Samfundsfag (demokrati)

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

 

 

Skolegården – Undervisningsforløb i klasserne inden

 

 

Demokratiske klassemøder

 

Demokratimål: Give eleverne en oplevelse af at de har indflydelse på skolens beslutninger ved at give dem indflydelse (medbestemelse)

 

Demokratisk dannelse:

Demokratisk deltagelse

 

Dansk: Kommunikation

 

 

Dansk

Efter 2. klassetrin: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

 

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

 

Uge: 45-46/2020

 

Uge: 15-16/2021

 

 

Dansk (dialog)

Efter 2. klassetrin:

Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.

 

 

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

 

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat.

 

 

 

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

 

   

 

At holde tale

 

 

Demokratimål: at give eleverne tro på at deres meninger betyder noget og redskaber til at udtrykke dem (politiske selvtillid)

Dansk: Kommunikation

 

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

 

Dansk

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

 

 

Dansk

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

 

Uv. forløb i 3., 6. og 9. klasse á 1 dag.

 

Dansk (krop og drama)

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan forstå eget og andres kropssprog

OG

Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog

 

 

Dansk (krop og drama)

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse.

OG

Eleven har viden om talerens virkemidler.

 

 

 

Dansk (krop og drama)

Efter 9. klassetrin

Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.

Og

Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Elling

 

 

Elevrådsmøder

 

Demokratimål: Give eleverne en oplevelse af at de har indflydelse på skolens beslutninger ved at give dem indflydelse (medbestemelse)

 

Samfundsfag:

Politik

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk:

Kommunikation

 

Samfundsfag

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

 

 

Dansk

Efter 2. klassetrin: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

 

Dansk

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

 

Dansk

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

 

   

 

Samfundsfag

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet.

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 2. klassetrin:

Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig.

 

 

Dansk (dialog)

Efter 4. klassetrin:

Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons.

 

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 6. klassetrin:

Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat.

 

 

 

 

 

Dansk (dialog)

Efter 9. klassetrin:

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

 

 

 

               
                   

 

 

Dokumenter

2022.02.09 - Talerummet.pdf

Shape Created with Sketch.